Cách đăng ký tiêm vắc-xin Covid-19 trên Sổ sức khỏe điện tử

I. Cách đăng ký tiêm vắc-xin Covid-19 trên ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

1. Hướng dẫn nhanh

Bước 1. Bạn tải ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử theo link bên dưới.

Cach-tai-so-suc-khoe-dien-tu-tren-dien-thoai

Bước 2. Mở ứng dụng lên, bạn nhấn Đăng nhập nếu đã có tài khoản từ tin nhắn hướng dẫn của Hệ thống tiêm chủng quốc gia. Nếu chưa thì bạn tiến hành Đăng ký.

Cach-tai-so-suc-khoe-dien-tu-tren-dien-thoai

Bước 3. Bạn điền đầy đủ thông tin cá nhân, bấm Lưu.

Cach-theo-doi-tiem-vaccine-COVID-19-so-suc-khoe-dien-tu

Bước 4. Để điền phiếu khảo sát sau tiêm để đánh giá hiệu quả vắc-xin cho cơ quan y tế, tại màn hình chính ứng dụng chọn Phản ứng sau tiêm > điền phiếu khảo sát Thông tin tình trạng phản ứng sau tiêm.

Cach-theo-doi-tiem-vaccine-COVID-19-so-suc-khoe-dien-tu

Bước 5. Nếu gặp triệu chứng bất thường, bạn có thể liên hệ nhanh với bác sĩ, cán bộ y tế bằng cách nhấn vào nút Điện thoại màu đỏ > gọi 1900 8600.

Cach-theo-doi-tiem-vaccine-COVID-19-so-suc-khoe-dien-tu

Bước 6. Với Sổ sức khỏe điện tử, bạn sẽ có một mã QR-code để chứng nhận đã tiêm chủng vắc xin COVID-19 theo quy định của Bộ y tế. Chọn Chứng nhận tiêm > quét mã QR-code trên màn hình.

Cach-theo-doi-tiem-vaccine-COVID-19-so-suc-khoe-dien-tu

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Mở ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, chọn Đăng ký tiêm chủng.

Mở ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, chọn Đăng ký tiêm chủng

Mở ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, chọn Đăng ký tiêm chủng

Bước 2: Điền các thông tin cá nhân tại mục Thông tin đăng ký tiêm bao gồm:

 • Họ và tên: điền đầy đủ họ tên của người đăng ký tiêm.
 • Ngày tháng năm sinh: điền đúng ngày tháng năm sinh.
 • Giới tính: nam hoặc nữ hoặc khác.
 • Số CMND/CCCD: điền chính xác số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người đăng ký tiêm.
 • Số thẻ BHYT: không bắt buộc điền.
 • Ngày đăng ký tiêm: điền đúng ngày tháng năm đăng ký tiêm.
Điền các thông tin cá nhân tại mục Thông tin đăng ký tiêm

Điền các thông tin cá nhân tại mục Thông tin đăng ký tiêm

Điền các thông tin khác bao gồm:

 • Nghề nghiệp: điền chính xác nghề nghiệp của bản thân.
 • Tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã ở nơi bạn đang sống.
Điền các thông tin khác

Điền các thông tin khác

Tại mục Đối tượng, bạn nhấn chọn đối tượng tiêm tương ứng với bản thân. Nếu bạn không thuộc những đối tượng trong danh sách, chọn Khác.

Tại mục Đối tượng, bạn nhấn chọn đối tượng tiêm tương ứng với bản thân

Tại mục Đối tượng, bạn nhấn chọn đối tượng tiêm tương ứng với bản thân

Tại mục Địa chỉ nơi ở, dân tộc, quốc tịch: điền chính xác địa chỉ nơi ở hiện tại, dân tộc, quốc tịch theo hộ chiếu hoặc theo giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân.

Điền chính xác địa chỉ nơi ở hiện tại, dân tộc, quốc tịch

Điền chính xác địa chỉ nơi ở hiện tại, dân tộc, quốc tịch

Bước 3: Sau khi đã điền xong các thông tin cá nhân, chọn Tiếp tục.

Sau khi đã điền xong các thông tin cá nhân, chọn Tiếp tục

Sau khi đã điền xong các thông tin cá nhân, chọn Tiếp tục

Bước 4: Tiến hành khai báo các thông tin khác tại mục Tiền sử tiêm.

Điền các thông tin về tiền sử bệnh của bạn: trả lời  hoặc Không hoặc Không nhớ.

Điền các thông tin về tiền sử bệnh của bạn: trả lời Có hoặc Không hoặc Không nhớ

Điền các thông tin về tiền sử bệnh của bạn: trả lời Có hoặc Không hoặc Không nhớ

Bước 5: Sau khi trả lời xong các thông tin về tiền sử bệnh, chọn Tiếp tục.

Sau khi trả lời xong các thông tin về tiền sử bệnh, chọn Tiếp tục

Sau khi trả lời xong các thông tin về tiền sử bệnh, chọn Tiếp tục

Bước 6: Tại mục Phiếu đồng ý, bạn đọc kỹ các thông tin tiêm chủng cũng như các cảnh báo, nhắc nhở sau khi tiêm vắc-xin,…

Tại mục Phiếu đồng ý, bạn đọc kỹ các thông tin tiêm chủng cũng như các cảnh báo, nhắc nhở sau khi tiêm vắc-xin,...

Đọc kỹ các thông tin tiêm chủng cũng như các cảnh báo, nhắc nhở sau khi tiêm vắc-xin,…

Sau khi đã đọc xong các thông tin trên, nhấn dấu tích vào ô Đồng ý tiêm chủng và cam kết trong vòng 14 ngày qua chưa tiêm phòng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm.

Sau khi đã đọc xong các thông tin trên, nhấn dấu tích vào ô Đồng ý tiêm chủng

Sau khi đã đọc xong các thông tin trên, nhấn dấu tích vào ô Đồng ý tiêm chủng

Chọn Xác nhận để hoàn tất quá trình đăng ký tiêm vắc-xin Covid 19.

Chọn Xác nhận để hoàn tất quá trình đăng ký tiêm vắc-xin Covid 19

Chọn Xác nhận để hoàn tất quá trình đăng ký tiêm vắc-xin Covid 19

Sau khi nhấn Xác nhận, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận việc đăng ký tiêm vắc-xin thành công. Khi đủ điều kiện để tiêm vắc-xin, bạn sẽ được liên hệ qua số điện thoại hoặc qua tin nhắn, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn để hoàn tất các thủ tục tiêm vắc-xin.

Sau khi tiêm, bạn sẽ được cập nhật chứng nhận tiêm chủng dưới dạng QR code tại mục Chứng nhận tiêm chủng trên ứng dụng và bạn có thể sử dụng QR code trong các trường hợp cần thiết.

Mục Chứng nhận tiêm chủng trên ứng dụng

Mục Chứng nhận tiêm chủng trên ứng dụng

II. Cách đăng ký tiêm vắc-xin trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19

1. Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập vào đường link đăng ký tiêm chủng Covid-19 cho cá nhân, tick chọn Đăng ký bản thân hoặc Đăng ký cho người thân.
 • Điền đầy đủ thông tin cá nhân của người đăng ký tiêm tại mục Thông tin người đăng ký tiêm và nhấn Tiếp tục.
 • Tại mục Tiền sử bệnh, tick chọn Có/Không/Không rõ đối với các bệnh dưới bên dưới và nhấn Tiếp tục.
 • Tại mục Phiếu đồng ý tiêm, tick chọn Đồng ý tiêm chủng và nhấn nút Xác nhận.
 • Nhập mã xác minh và nhấn Xác nhận.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập vào link đăng ký tiêm chủng Covid-19 > Tick chọn Đăng ký bản thân hoặc Đăng ký cho bản thân.

tiemchungcovid19.gov.vn/portal/register-person

Tick chọn Đăng ký bản thân hoặc Đăng ký cho người thân

Tick chọn Đăng ký bản thân hoặc Đăng ký cho người thân

Bước 2: Tại mục Thông tin người đăng ký tiêm, bạn hãy nhập các thông tin sau:

 • Họ và tên người đăng ký tiêm vắc-xin Covid-19.
 • Ngày sinh của người đăng ký tiêm.
 • Giới tính
 • Số điện thoại của người đăng ký tiêm.
 • Số CMND/CCCD/HC của người đăng ký tiêm.
 • Số thẻ BHYT của người đăng ký tiêm.
 • Nghề nghiệp: công việc hiện tại của người đăng ký tiêm.
 • Ngày muốn được tiêm (dự kiến): ngày đặt lịch tiêm vắc-xin Covid-19.
 • Địa chỉ, Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện, Xã/Phường: chọn nơi bạn đang sống.
 • Dân tộc của người đăng ký tiêm.
 • Quốc tịch của người đăng ký tiêm.
 • Nhóm ưu tiên: nhóm người thuộc đối tượng ưu tiên do Bộ y tế quyết định.
Nhập thông tin người đăng ký tiêm

Nhập thông tin người đăng ký tiêm

Sau đó, hãy nhấn Tiếp tục.

Nhấn Tiếp tục

Nhấn Tiếp tục

Bước 3: Tại mục Tiền sử bệnh, hãy tick chọn Có/Không/Không rõ đối với các bệnh (dưới đây) từng mắc phải và ghi rõ triệu chứng (nếu có) > Chọn xong, nhấn Tiếp tục.

Tick chọn Có/Không/Không rõ tiền sử bệnh và nhấn Tiếp tục

Tick chọn Có/Không/Không rõ tiền sử bệnh và nhấn Tiếp tục

Bước 4: Tại mục Phiếu đồng ý tiêm, hãy tick chọn Đồng ý tiêm chủng và nhấn nút Xác nhận bên dưới.

Tick chọn Đồng ý tiêm chủng và nhấn nút Xác nhận

Tick chọn Đồng ý tiêm chủng và nhấn nút Xác nhận

Bước 5: Ngay lập tức, hệ thống sẽ gửi mã OTP về số điện thoại đăng ký tiêm chủng trên trang web. Hãy kiểm tra tin nhắn điện thoại, nhập mã xác minh vào và nhấn Xác nhận.

 Nhập mã xác minh và nhấn Xác nhận

Nhập mã xác minh và nhấn Xác nhận

Bước 6: Cuối cùng, bạn sẽ nhận được thông báo Đăng ký tiêm chủng COVID-19 thành công. Hãy chờ đến khi Bộ y tế liên hệ lại theo số điện thoại để được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 nhé!

Xem thông báo Đăng ký tiêm chủng COVID-19 thành công

Xem thông báo Đăng ký tiêm chủng COVID-19 thành công

Ngoài việc hỗ trợ đăng ký tiêm vắc-xin COVID-19, ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử còn hỗ trợ khai báo y tế thông qua quét mã QR để bạn có thể quét và thực hiện khai báo y tế khi đến các cơ sở y tế.

Trả lời