HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ADOBE PHOTOSHOP 2022 CHI TIẾT

Bạn hãy tải file về và giải nén theo link google đính kèm ;

https://drive.google.com/file/d/177zzQFpv39eQyNiKm_0lH7UbrC1An2q6/view?usp=sharing

Chạy file Set-up để cài đặt

Bấm vào Install để tiến hành quá trình cài đặt

Chờ phần mềm cài đặt xong

Sau khi hoàn tất, bấm Close để thoát

Bây giờ bạn có thể sử dụng ngay, đây là bản được kích hoạt sẵn

Trả lời