Hướng dẫn cài đặt UniKey – Bàn phím tiếng Việt

Unikey 64 bit : https://drive.google.com/file/d/1-OAtLZHlGKGdbygMlfO4z-Oz-fRnnOvh/view?usp=sharing Unikey 32 bit : https://drive.google.com/file/d/1t8QBs_wvV5SDQPCLPbB7Pa6w0SQJc2FD/view?usp=sharing Unikey là chương trình bàn phím tiếng Việt phổ biến nhất trên Windows. Phần lõi xử lý tiếng Việt UniKey…

Continue ReadingHướng dẫn cài đặt UniKey – Bàn phím tiếng Việt

Chrome Một Thiên Tài Tay Nhanh Hơn não, Và Cách kìm hãm sự chạy đua tốn dung lượng Ram của Máy Tính.

Nếu như bạn chưa biết, mỗi khi bạn tắt Chrome thì chỉ có trình duyệt được tắt mà thôi, còn ứng dụng sẽ tiếp tục chạy nền trên máy tính…

Continue ReadingChrome Một Thiên Tài Tay Nhanh Hơn não, Và Cách kìm hãm sự chạy đua tốn dung lượng Ram của Máy Tính.